شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] توباشي و من و مهر و غزل ،هوا عالي ست غزل براي تو خواندن دليلِ خوشحالي ست چراغ #مکتب_شعر از تو روشني گيرد بلطفِ عشق و غزل دل خوش از سبکبالي ست #مهدي_زکي_زاده #مکتب_شعر_شهريار
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
1 امتیاز
1223 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top