شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] توباشي و من و مهر و غزل ،هوا عالي ست غزل براي تو خواندن دليلِ خوشحالي ست چراغ #مکتب_شعر از تو روشني گيرد بلطفِ عشق و غزل دل خوش از سبکبالي ست #مهدي_زکي_زاده #مکتب_شعر_شهريار
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1326 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top