شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] در #جهنم سوختن با کافرانِ بي ريا بهتر از #جنت کنارِ #ناکس از لطفِ خدا مردن از بي آب و ناني بهتر از آن زندگي که به #نامردي خورم نانِ نيازِ خلق را #مهدي_زکي_زاده برگردنمان مباد حق الناس.آمين
*ليلا*
97/7/15
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1254 برگزیده
1279 دوست
vertical_align_top