شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] تو شرح حال ماه را در چهره داري من دارم از مهر تو در دل يادگاري گلخنده هايت دردِ پيري را شفابخش گلبوسه برخشکيده لبهايم سپاري؟ #مهدي_زکي_زاده دورباد از جانمان درد دلتنگي بلطف مهرِ دوست شبمان بخير
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1326 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top