شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ‍ نفس ميکشم در هوايِ خدا بجان راضي ام بر رضايِ خدا ندارم اميدي بجز مهرِ دوست خورَم نانِ عشق از قضايِ خدا جهانم غريبانه بيننداگر خوشا چشمِ مهرآشنايِ خدا به پاييزِ بي برگِ اقبالِ خويش زنم رنگِ سبزِ از صفايِ خدا دلم گرچه مي گيرد از بختِ بد نيارم بلب جز نوايِ :خدا #مهدي_زکي_زاده #اليس_الله_بکاف_عبده
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1273 برگزیده
1278 دوست
vertical_align_top