شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] ‍ نفس ميکشم در هوايِ خدا بجان راضي ام بر رضايِ خدا ندارم اميدي بجز مهرِ دوست خورَم نانِ عشق از قضايِ خدا جهانم غريبانه بيننداگر خوشا چشمِ مهرآشنايِ خدا به پاييزِ بي برگِ اقبالِ خويش زنم رنگِ سبزِ از صفايِ خدا دلم گرچه مي گيرد از بختِ بد نيارم بلب جز نوايِ :خدا #مهدي_زکي_زاده #اليس_الله_بکاف_عبده
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1223 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top