شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] با زمزمه ي رود دلم شد همراه عمريست نشسته ام ترا چشم براه عشق است حيات بخشِ هر دل آگاه لا حولَ ولا قُوَّهَ الا بِالله #مهدي_زکي_زاده شب و روز و روزگارمان سرشار از جريان رودِمهر در دلهامان بادالهي
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top