شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] قوي کن دلم را به گلخنده ات به عشق و به مهرِ فزاينده ات سترون شود غصه از شادي ات دلِ مرده ام ميشود زنده ات #مهدي_زکي_زاده سرشارِ عشق باشيم بلطفِ مهرِ دوست
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1188 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top