شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] قوي کن دلم را به گلخنده ات به عشق و به مهرِ فزاينده ات سترون شود غصه از شادي ات دلِ مرده ام ميشود زنده ات #مهدي_زکي_زاده سرشارِ عشق باشيم بلطفِ مهرِ دوست
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top