شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ‍ بخت ديواري زِ من کوتاهتر پيدا نکرد بَرمن آوردآنچه حتي خصمِ بي پروا نکرد مويِ جانم را گِره بر زُلفِ تارِشب زد و... مويه ها کردم، گره از کارهايم وا نکرد عشق تنها قسمتِ دلچسبِ عمرِ آدميست قسمتِ من جز دلي آزرده و تنها نکرد سال هاي زندگي نوروزها ديدم،چه سود؟ بختِ پاييزي دلم را با گُلي زيبا نکرد کوچه ي معشوقه ام بنبست بود و بختِ بد يکنفر را آن حوالي آشنايِ ما نکرد آدمي اميدوارم ، بخت اگرتلخي چه باک سيب خواهي از کسي جز من،دلِ حوّا، نکرد #مهدي.زکي زاده عيدتان بخيرو بِمهر و شادي باد بلطف دادارمهرآفرين عشق و مهر و اميد باد در تقديرمان بلطف خداوندگارِ رسولِ مهرو رحمت و اميد
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1326 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top