شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] از عطرِ تنش بهار را مي فهميم با چشمِ تر انتظار را مي فهميم وقتيکه ريا و ظلم وکين بسياراست اُمّيدِ ظهورِ يار را مي فهميم #مهدي.زکي زاده اللهم عجل لوليک الفرج شبمان سرشاراز اميدوعشق بخيروبِمهرباد
عالي
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
1 امتیاز
1125 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top