شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] از عطرِ تنش بهار را مي فهميم با چشمِ تر انتظار را مي فهميم وقتيکه ريا و ظلم وکين بسياراست اُمّيدِ ظهورِ يار را مي فهميم #مهدي.زکي زاده اللهم عجل لوليک الفرج شبمان سرشاراز اميدوعشق بخيروبِمهرباد
عالي
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1298 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top