شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] تنت همعطرِ گل هايِ اقاقي ست بِلوحِ دل خطِ مهر تو باقي ست براي مستي از صد باده بهتر يکي گلبوسه از لبهايِ ساقي ست #مهدي.زکي زاده آدينه شبمان سرشار از مهرِ دوست.آرام و بهاري باد بلطف دادارِمهرآفرين
*ليلا*
97/1/18
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1298 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top