شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] زن ها غزل و ترانه را مي فهمند گلخنده يِ عاشقانه را مي فهمند با گريه به بي وفا دلان مي خندند مردانگي و بهانه را مي فهمند #مهدي.زکي زاده روز زن...روزِ مهر و وفا و حيا و صدق، گراميباد
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
1 امتیاز
1125 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top