شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] زن ها غزل و ترانه را مي فهمند گلخنده يِ عاشقانه را مي فهمند با گريه به بي وفا دلان مي خندند مردانگي و بهانه را مي فهمند #مهدي.زکي زاده روز زن...روزِ مهر و وفا و حيا و صدق، گراميباد
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top