شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] شب در آغوشِ خيالِ تو،بِخير است و پگاه... خير گردد چوکنم صبح بِرويِ تو نگاه مينِشانَد بِلَبَم -خنده يِ پُرمهرِ _ توماه... نغمه يِ عشق،که(لا حولَ وَلاقوَّهَ الا بِالله) #م.ز سحروصبح وعاقبتمان بخير
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
1 امتیاز
1082 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top