شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] ‍ آسمان شب هواي روز داشت هرمسلماني دلي پر سوز داشت تير بود و تيرگي بود و ستم پشت ملت زير بار ظلم ، خم خون ياران بر درو ديوار بود هرطرف دلداده اي بر دار بود جرات فرياد در لب ها نبود غير غم در چهره ها پيدا نبود ظالمان را سفره هاي رنگ رنگ در دل مظلوم ، باروت فشنگ شاه با درباريان در عيش و نوش ثروت ايران به تاراج و فروش ابرهاي تيرگي در راه بود از غم ملت، امام (ره)، آگاه بود عشق در محراب خون جان مي گرفت آتش اندر جان ديوان مي گرفت اندک اندک خون ملت شدبه جوش دست ها شد مشت در جوش و خروش شهر ازخون شکل دريا مي گرفت لحظه لحظه حرکتي پا مي گرفت ناگهان درياي خون پرموج شد خشم ملت از ستم در اوج شد موج خون آمد بساط شب شکست شب پرست از ميهن ما بار بست رهبر آمد، جوش ملت شد فزون شاه شب با تخت شب شد واژگون ميهن از هر شرق و غرب آزاد شد ملت از پيروزيش دلشاد شد شد درخت انقلاب از خون پديد جاودان باد ياد ياران شهيد گشته ايران زانقلابش سربلند اينچنين از پير رهبر گير پند: ((دست نامحرم زميهن دور کن سينه ات را از خدا پرنور کن)) #مهدي.زکي زاده مبارکباد بر فجرآفرينان و پيروان راستين طريق حق و عدالت ،راه روشن شهيدان و امام شهيدان(ره)،ايام پيربرکت دهه ي مبارکه فجر انقلاب اسلامي ايران
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1273 برگزیده
1278 دوست
vertical_align_top