شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] هرشب که سرودِ مهر مي خوانَد ماه يعني: دلِ از نِگاهِ خورشيد آگاه ... از راهِ سحر نگردد هرگز گمراه لا حَولَ وَ لا قوَّه اِلّا بِاللّه #مهدي.زکي زاده سحرگاامان سرشار از نگاه پرمهرِ دوست باد الهي
چقدر زيبا. احسنت
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1257 برگزیده
1279 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top