شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] راه حلِ دردِ ما تشويش نيست هر کس آشوب آفريند ،خويش نيست حق و حق خواهي مرامِ دينِ ماست هرکه راهِ ظم پويد،ره روِ اين کيش نيست #مهدي.زكي زاده دورباد از جان ايران عزيز،فتنه و آشوب و ظلم.انشاءالله
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top