شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] چه غم از زلزله اين خانه که ويرانه ي توست حسرت مويِ پريشانِ مرا،شانه ي توست تو سرا پا غزلي روي لبانم نامت و دلم محفلِ عشقِ تو ،دلم خانه ي توست #مهدي.زكي زاده روزمان شاد وشادي آفرين باد
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1257 برگزیده
1279 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top