بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ [تلگرام] مهرباني نشانه اي از ايمان است Prophet Muhammad حتي اگر به زلزله زير و زِبَرشوم يا زيرِ بارحادثه خم از کمَرشوم نه باستمگران بنشينم به سفره اي نه برصداي ناله ي مظلوم ،کَرشوم #مهدي.زکي زاده عيدمبارک
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج