شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] شهر آلوده ي ماحسرت باران دارد واي ازاين حالت افسرده که تهران دارد آيدازهرطرفش بوي غم,آواي غريب شهربي عاطفه,غمديده فراوان دارد شهر,پررنگ وريا,عشق وحقيقت,مرده باهمه زخم خزان،سبزه يِ خندان دارد #م.ز
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top