شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] مبادا غافل از اميّدباشيم ويا کوته نظر، بد ديد باشيم باميد خدا و همت خويش بيا پرمهر چون خورشيد باشيم #مهدي.زکي زاده دلمان سرشارازمهرو اميدباد بلطف دادارمهرآفرين عيدتان مبارک
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top