بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ [تلگرام] درد اين است که عاشق شدنت مورد زخم زبانهاي خلايق باشد درداين است که در شهر ريا بارش سنگِ جفا قسمتِ عاشق باشد #مهدي.زکي زاده ازدردسخن گفتن و ازدردشنيدن بامردم بي دردنداني که چه درديست
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
mp3 player شوکر