شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] گفتند: اي شيخ، دلهاي ما خفته است كه سخن تو در وي اثر نمي كند گفت: كاش خفته بودي كه خفته را بجنباني بيدار شود دلهاي شما مرده است. تذكرة الاولياء عطار خواب گر جنبد شود بيدار،ليک مرده دل را نيست بيداري ،نکوش مست،بعد از مي،شود هوشيار باز جاهلان را نيست هوشياري،نکوش #مهدي.زکي زاده دلمان زنده به مهر و عشق و دانايي باد بلطف دادار عقل آفرين
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top