شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] گفتند: اي شيخ، دلهاي ما خفته است كه سخن تو در وي اثر نمي كند گفت: كاش خفته بودي كه خفته را بجنباني بيدار شود دلهاي شما مرده است. تذكرة الاولياء عطار خواب گر جنبد شود بيدار،ليک مرده دل را نيست بيداري ،نکوش مست،بعد از مي،شود هوشيار باز جاهلان را نيست هوشياري،نکوش #مهدي.زکي زاده دلمان زنده به مهر و عشق و دانايي باد بلطف دادار عقل آفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1223 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top