بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ [تلگرام] https://www.instagram.com/p/BbfBAo9hwLY/ مرا بانگاهت به درياببر دلم را به آغوش رؤيا ببر دراين شهراز آلودگي دلخورم ببار و به باران غمم را ببر خزان برگ ها را به تاراج برد به گرمايي ازمهر,سرماببر چوگنجشک لرزانم,ازلانه دور به مهرت،دلم را از اينجا ببر #مهدي.زکي زاده سرشارازمهرباشيم بلطف دادارمهرآفرين
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو