شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] ‍ ‍ ‍ ‍ اين راه پر ترانه مسير محبت است آزاده زيست,هرکه اسير محبت است پاي پياده مي رود,آرام و بي قرار باسر,چراکه عاشق مير محبت است اينجا کسي به فکر خودش نيست,چشم ها روشن بلطف ماه منير محبت است گرچه لباس ميش تن گرگ ها شده دل را هنوز اميد به شير محبت است دل را ستون ستون به فرج رهنمون شود لبيک اربعين,که غدير محبت است القصه(مارأيت)در اين راه غير مهر اين راه پرترانه مسير محبت است #مهدي.زکي زاده #لبيک.يا.حسين دلهامان سرشاراز شور و شعور حسيني باد,بلطف دادارمهرآفرين اي که صدقافله دل همره دل هاي شماست يک ستون از دل جامانده ى ما ياد کنيد تقبل الله ملتمس دعاي عاقبت بخيري تانيم
Famoo
96/8/18
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1162 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top