بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] مايلت هستم,چون اعدامي طناب دار را راحت افزايي,چنان دارو دل بيمار را چون پلنگي باخيالت صخره بازي ميکنم درکدامين برکه بينم ماه شب بيدار را بال در بالت که خواندم قصه ي سيمرغ شد #م.ز #مکتب شعرشهريار
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
درب کنسرو بازکن برقی