بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ [تلگرام] مايلت هستم,چون اعدامي طناب دار را راحت افزايي,چنان دارو دل بيمار را چون پلنگي باخيالت صخره بازي ميکنم درکدامين برکه بينم ماه شب بيدار را بال در بالت که خواندم قصه ي سيمرغ شد #م.ز #مکتب شعرشهريار
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
mp3 player شوکر