شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] مايلت هستم,چون اعدامي طناب دار را راحت افزايي,چنان دارو دل بيمار را چون پلنگي باخيالت صخره بازي ميکنم درکدامين برکه بينم ماه شب بيدار را بال در بالت که خواندم قصه ي سيمرغ شد #م.ز #مکتب شعرشهريار
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top