بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] بلند آوازه نامت باد ميهن الهي مردمانت شاد,ميهن ريا و کذب و کينه دور از تو نبيني جز صفا و داد,ميهن نبينم يک وجب از خاک پاکت به دست دشمنت افتاد,ميهن #مهدي.زکي زاده برقرارباد ايران وايراني الهي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا