قرمز سبز آبي خاکستري
روزى را با دادن صدقه فرود آريد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت