بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ [تلگرام] سيب خورديم و بهشت ازل ازکف داديم واي بر ما که زمين خورده ي مادرزاديم خواست ابليس که در دام خود اندازدمان عشق را بنده شديم, از دوجهان آزاديم #مهدي.زکي زاده ظهرمان بهشتي,سرشارازمهرحضرت دوست بادا
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج