قرمز سبز آبي خاکستري
مردي به پيامبر صلي الله عليه و آله گفت : «اي رسول خدا ! به من كاري بياموز كه چون انجامش دهم، خدا در آسمان، وزمينيانْ دوستم بدارند» .حضرت فرمود : «به آنچه نزد خداوند است، رغبت كن، تا خداوند دوستت بدارد و به آنچه نزد مردم است، بي ميلي نشان بده، تا مردمْ دوستت بدارند» [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت