بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] براي از تو سرودن ترانه لازم نيست بهشت همنفسي را بهانه لازم نيست بخاک مهر تو وقتي که ريشه دارد شعر دم از بهار زدن را جوانه لازم نيست #مهدي.زکي زاده شبمان سرشارازترانه ي بهاربادبه مهر #مکتب شعرشهريار
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال