قرمز سبز آبي خاکستري
دانشمندان، پاكترين مردم در خلق و خوي وكم طمعترين آنان در خلقت و طبيعت اند .و مركّب آنان برتر از خون شهيدان است [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت