بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ [تلگرام] پنجه درپنجه ي تقديرتراميخوانم برسرم بارداگرتير,تراميخوانم بخت بدزخم زدهرچنددلم را,با عشق ميزنم بوسه به شمشير,تراميخوانم #مهدي.زکي زاده صبح وروزوروزگار وعاقبتمان بخيربادوبه مهر,ازلطف داداردادآفرين
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو