شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] فصل تماشاي نگاهت, بهار عاطفه باران نگاهت, بهار جان دهدم ذوق تماشاي تو چشمه ي جوشان نگاهت, بهار #مهدي.زکي زاده ظهرمان بهاري باد,سرشارازنگاه مهربان دوست,بلطف داداربهارآفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top