بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] ‍ سلام برتو که قدرترانه ميداني وزيرنم نم باران ترانه ميخواني سلام برتو ولبهاي ازغزل سرشار که ازترنم آنها ترانه باراني بروي ماه توهرصبح غنچه ميخندد تو هم زديدن گلهاي باغ خنداني تواز ديارتبسم,توهم قبيله ي عشق توازتبار بهاري لطيف مي ماني زمانه گرچه برايت هميشه آسان نيست گشاده رويي و اشک توهست پنهاني شکوه شعروغزل را بهارباور تو که ميکني به محبت ترانه ارزاني #مهدي.زکي زاده
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
درب کنسرو بازکن برقی