بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج

+ [تلگرام] غزل بخوان بانو که جانم درسکوت با نبض آهنگين غزلت برقص آيد پرشوربخوان که سرشارازبهارنفست شوم غزل بخوان برايم #مهدي.زکي زاده #مکتب شعرشهريار
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج