قرمز سبز آبي خاکستري
فرمان خدا را بر پا ندارد جز كسى كه در حق مدارا نكند و خود را خوار نسازد و پى طمعها نتازد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت