شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] ‍ شهري از ارديبهشتي نبض باران,شاعراست کوچه ميخندد به مهتاب و خيابان شاعراست تنگ گرماگرم آغوشي خيالي,باغزل تاسحر,بيدارمردي-چشم گريان-شاعراست خانه راحال وهواي عاشقي پرکرده و... سرسرا,تاحال,سرمستندوايوان شاعراست برلبانش صبر,خطي ازتبسم مي کشد درنگاه خلق دردش کرده پنهان,شاعراست چون زليخا,زخمي است ازتيرتيزطعنه,گاه گه به چاه فتنه,گاهي حصر زندان ,شاعراست چون نهال سبزگلشن رقصد همراه نسيم سخت وپابرجا ومحکم,پيش طوفان, شاعراست #مهدي.زکي زاده شعرمهر نقش لب دلمان باد بلطف دادارشعرآفرين
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
1 امتیاز
1052 برگزیده
1289 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بیشتر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
بیشتر

خدمات عمومی

مشخصات

 • مشخصات فردی
 • مشخصات ظاهری
 • تصویر شخصی
 • از نگاه دیگران

تنظیمات

 • تنظیمات پارسی یار
 • تنظیمات کاربری
 • تغییر رمز ورود
 • حذف پارسی یار

شبکه دوستان

کاربران مسدود شده

خدمات طلایی

مشاهده کاربران حاضر

اجاره فضای بارگذاری

حذف تبلیغات

حساب اعتباری

 • پرداخت اینترنتی
 • پرداخت بانکی
 • انتقال اعتبار
 • صورت حساب

ایجاد پشتیبان

 • از پیام های ارسالی
 • از نظرات ارسالی
 • از پیام های خصوصی
 • از پیام های نگهداشته
 • از پیام های بازنشر شده

خدمات پیامک

 • تنظیمات تلفن همراه
 • دفتر تلفن همراه
 • ایجاد/ویرایش گروه
 • ارسال پیامک

  • برای شبکه دوستان
  • برای کاربران حاضر
  • برای متولدین امروز
  • برای متولدین فردا
  • برای همه کاربران
  • برای دفتر تلفن شما
  • برای همه دفتر تلفنها

ارسال پیام ویژه

 • برای دوستان
 • برای کاربران حاضر
 • برای متولدین امروز
 • برای متولدین فردا
vertical_align_top