قرمز سبز آبي خاکستري
خدايا به تو پناه مى‏برم كه برونم در ديده‏ها نيكو نمايد و درونم در آنچه از تو نهان مى‏دارم به زشتى گرايد ، پس خود را نزد مردم بيارايم به ريا و خودنمايى كه تو بهتر از من بدان دانايى ، پس ظاهر نكويم را براى مردمان آشكار دارم و بدى كردارم را نزد تو آرم تا خود را به بندگان تو نزديك گردانم ، و از خوشنودى تو به كنار مانم . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت