شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] من و تو,ما اگر باشيم,خوب است وباهم پا اگرباشيم خوب است بهارآورشودهر قطره ي رأي بيا...دريااگرباشيم خوب است #مهدي.زکي زاده تجمع انتخاباتي جامعه مداح شهريار رهبرمعظم:مهم حضورحداکثري درانتخابات است
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1083 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top