شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] اي ديدن رويت دليل روشن فرداي من داردتمناي تماشايت دل شيداي من صبح دل انگيز مرا رنگ جنون آورده اي شعر وفاداري بلب داري مگر,ليلاي من #مهدي.زكي زاده صبح آدينه مان بهاري بادازشوق انتظاري عاشقانه انشاءالله
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top