قرمز سبز آبي خاکستري
بارالها ! ... مي دانم برترين توشه رهرو به سوي تو، اراده استوار و فروتني ياري خواهانه است و اينك، قلبم با اراده اي استوار و فروتني متواضعانه با تو رازگويي مي كند . [امام صادق عليه السلام ـ در دعايش هنگام رفتن نزد منصور، خليفه عبّاسي ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت