قرمز سبز آبي خاکستري
[ و فرمود : ] بزرگتر توانگرى نوميدى است از آنچه در دست مردم است . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت