شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] خيرمان باد سر صبح بهار صبحي ازبارش باران سرشار شادوسرسبزشودباغ دل از... ديدن روي دل انگيز نگار #مهدي.زکي زاده صبحمان بهاري باد ازديدار روي دلآرام دوست بلطف دادارمهرآفرين
*ليلا*
96/1/30
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top