شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] چوسيلِ وقتِ عبوري،لبالب از غمي اي عشق روان سرودمت اماچقدر مبهمي اي عشق تمام جنگ و جدل ها سر حضور تو باشد و روي قله ي دل ها زتوست پرچمي اي عشق #مهدي.زکي زاده روزگارمان سراسرازعشق انشاءالله
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top