قرمز سبز آبي خاکستري
هرگاه بنده خالصانه توبه كند، خداوند او را دوست بدارد و گناهانش را در دنيا و آخرت بر او بپوشاند . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت