شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] تبر,شکستي ام,ولي بدان,جوانه ميزنم دوباره سربه آسمان عاشقانه ميزنم به غصه خنده ميکنم,به قامت شکسته ام وخط به خط بصفحه ي دلم ترانه ميزنم #مهدي.زکي زاده درخت دلمان پرازجوانه ي مهربادانشاءالله
*ليلا*
96/1/28
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top