قرمز سبز آبي خاکستري
فقيه كامل كسى است كه مردم را از آمرزش خدا مأيوس نسازد ، و از مهربانى او نوميدشان نكند و از عذاب ناگهانى وى ايمنشان ندارد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت