قرمز سبز آبي خاکستري
نمازگزار محبّت فرشتگان و هدايت وايمان و نور معرفت دارد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت