قرمز سبز آبي خاکستري
[ و او را از خير پرسيدند فرمود : ] خير آن نيست كه مال و فرزندت بسيار شود ، بلكه خير آن است كه دانشت فراوان گردد و بردبارى‏ات بزرگمقدار ، و بر مردمان سرافرازى كنى به پرستش پروردگار . پس اگر كارى نيك كردى خدا را سپاس گويى و اگر گناه ورزيدى از او آمرزش جويى ، و در دنيا خيرى نبود جز دو كس را : يكى آن كه گناهانى ورزيد و به توبه آن گناهان را در رسيد ، و ديگرى آن كه در كارهاى نيكو شتابيد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت