شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ گرچه غم تلخ است,اما ميتوان لحظه هاراروبه شيريني کشيد قدرت اما آزموني ديگر است مردرابايد دراين هنگامه ديد #مهدي.زکي زاده خداوندابه قدرتمندانمان,وجدان وصبروتقواي دوري ازغرور وحق مداري عطافرما.إمين
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} البته فرمايشتان صحيح است اما منظور بنده مرد ميدان است
آمين
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} سپاس بزرگوار...نگاه زيبابينتان زيباست
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} عزيز دل برادر...استاد!!!!!شاگرد کوي محبتتانم قربان
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1071 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top