قرمز سبز آبي خاکستري
هر كس دانشش را افزود ولي زهدش را نيفزود، جز دوري از خدا نيفزوده است . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت