شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ کنار يارآمدآن دلي که بي قرار بود وسخت وتلخ بردلش,غروب انتظاربود هواي مرقدامشب عطرخوب(هاشمي) دهد که اوامام خويش راهميشه دوستدار بود #مهدي.زکي زاده روح دويارقديمي درجواررحمت حق شادبادانشاءالله
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
1 امتیاز
1073 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top