بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ کنار يارآمدآن دلي که بي قرار بود وسخت وتلخ بردلش,غروب انتظاربود هواي مرقدامشب عطرخوب(هاشمي) دهد که اوامام خويش راهميشه دوستدار بود #مهدي.زکي زاده روح دويارقديمي درجواررحمت حق شادبادانشاءالله
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا