قرمز سبز آبي خاکستري
خدا در سپاس گفتن را بر بنده‏اى نمى‏گشايد حالى كه در نعمت را به روى او ببندد ، و در دعا را بر روى او باز نمى‏كند و در پذيرفتن را بر وى فراز . و در توبه را به روى بنده نمى‏گشايد و در آمرزش را بر وى به‏بندد و استوار نمايد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت