قرمز سبز آبي خاکستري
از نشانه هاي فقه، بردباري و دانش و سكوت است . سكوت دري از درهاي حكمت است . سكوت، محبّت مي آورد و راهنماي هر گونه خيري است [امام رضا عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت