شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ #وقتي با يک دست نقاب هايشان را نگه داشته اند و با دست ديگر کلاه بر سرم مي گذارند، انتظار زياديست که بخواهم نوازشم کنند!
+ [وبلاگ] قصر رمان
چرا وبلاگ نيست ؟؟؟؟؟
+ #دوست واقعي کسي است که وقتي دست ترا گرفت قلبت را احساس کند.
2-FDAN
98/5/21
+ #تجربه به ما مي آموزد که عشق آن نيست که به هم خيره شويم؛ عشق آن است که هر دو به يک سو بنــگريم.
2-FDAN
98/5/21
+ #هرگز تمامت را براي کسي رو نکن بگذار کمي دست نيافتني باشي، آدمها تمامت که کنند، "رهــــايت" مي کنند...
2-FDAN
98/5/21
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
قصر رمان
رتبه 0
0 برگزیده
31 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top