شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ مژده اي باد صبا نغمه ي يارم آمد... بعد از اين چله نشيني خبرش نه، که مرادم آمد... شب ميلاد دو خورشيد مطهر آمد....که ز انفاس خوشش خامُشِ نارَم آمد...
mp3 player شوکر
چرک نويس من
79 امتیاز
12 برگزیده
74 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top