شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ مژده اي باد صبا نغمه ي يارم آمد... بعد از اين چله نشيني خبرش نه، که مرادم آمد... شب ميلاد دو خورشيد مطهر آمد....که ز انفاس خوشش خامُشِ نارَم آمد...
درب کنسرو بازکن برقی
چرک نويس من
82 امتیاز
12 برگزیده
73 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top