شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام...اين اتاق براي عاشقايه بارونيه ....لطفا تواتاق فعاليت كنين...

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو

توهم

+ همه چي‌ دروغه جز پاکت سيگارم نتي که يه روز گم شده رو گيتارم .. همه چي‌ دروغه جز فصل سرد فروغ يعني همه چي‌ دروغه حتئ دروغه اين دروغ
چراغ جادو
گروه باران عشق
vertical_align_top