شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام...اين اتاق براي عاشقايه بارونيه ....لطفا تواتاق فعاليت كنين...

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

تيناتك

+ سلام روزگار… چه ميکني با نامردي مردمان.. من هم ..اگر بگذارند … دارم خرده هاي دلم را… چسب ميزنم… راستي اين دل … دل مي شود ؟
تيناتك
جانم؟ :(
تيناتك
:(
آواي من
نه ديگه .درست بشو نيست...مثل اول نميشه
تيناتك
آره نميشه هيچ وقت درس نميشه :(
تيناتك
باشه عزيزدلم
ساعت ویکتوریا
گروه باران عشق
vertical_align_top