شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام...اين اتاق براي عاشقايه بارونيه ....لطفا تواتاق فعاليت كنين...

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو

تيناتك

+ اين روزها بيشتر از هر زماني دوست دارم خودم باشم !! ديگر نه حرص بدست آوردن را دارم و نه هراس از دست دادن را ….. هرکس مرا ميخواهد بخاطر خودم بخواهد دلم هواي خودم را کرده است … همين...
تيناتك
@};-
آواي من
قبلا اين متن رو براي کسي فرستادم...جوابي گرفتم که هنوزم تو خاطرم هست...حرف سنگيني زد.
تيناتك
@};- ...
ساعت دماسنج
گروه باران عشق
vertical_align_top