شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

تيناتك

+ چادرت را کنار نگذار...تا ازدست گرگ هاي زمونه درامان باشي....چون گرگ هاهميشه دنبال شنل قرمزي هاهستن!اما حيارا هم نگهدار...
تيناتك
:)
تيناتك
@};-
واقعا اين کجاوآن کجا؟
تيناتك
بله درسته....
@};-
تيناتك
@};-
تيناتك
:)
اين گناهش بيشتر از بي حجابيه
تيناتك
بله درسته....
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top