شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

تيناتك

+ زندگي بار گرانيست که برپشت پريشاني توست....کارآساني نيست! نان درآوردن وغم خوردن وعاشق بودن....
تيناتك
خودم خيلي اين فيدو دوست دارم.:) ...
تيناتك
@}:) @};- ;-
تيناتك
راستي نويسندش هم مجتبي کاشاني هست...
تيناتك
@};- :)
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top